Awards: Niravlad

 1. Awarded: Nov 30, 2018

  1 Year

  Trophy points: 100

 2. Awarded: Dec 19, 2019

  2 Years

  Trophy points: 100

 3. Awarded: Jun 1, 2018

  6 months

  Trophy points: 50

 4. Awarded: Oct 10, 2018

  Happy Birthday

  Trophy points: 10

 5. Awarded: Jan 30, 2018

  Donut

  Trophy points: 5

 6. Awarded: Jul 30, 2018

  Eclair

  Trophy points: 5

 7. Awarded: Jan 5, 2018

  10 Messages

  Trophy points: 1

 8. Awarded: Nov 30, 2017

  Cupcake

  Trophy points: 0