Awards: pratik.ranpariya

 1. Awarded: Sep 13, 2018

  1 Year

  Trophy points: 100

 2. Awarded: Mar 15, 2018

  6 months

  Trophy points: 50

 3. Awarded: May 19, 2018

  Happy Birthday

  Trophy points: 10

 4. Awarded: Feb 20, 2018

  Donut

  Trophy points: 5

 5. Awarded: Apr 21, 2018

  Eclair

  Trophy points: 5

 6. Awarded: Sep 20, 2018

  Froyo

  Trophy points: 5

 7. Awarded: Dec 25, 2017

  10 Messages

  Trophy points: 1

 8. Awarded: Aug 29, 2018

  10 Likes

  Trophy points: 1

 9. Awarded: Sep 13, 2017

  Cupcake

  Trophy points: 0