Awards: Sammy Sam

 1. Awarded: Nov 6, 2019

  1 Year

  Trophy points: 100

 2. Awarded: May 9, 2019

  6 months

  Trophy points: 50

 3. Awarded: Dec 11, 2018

  Donut

  Trophy points: 5

 4. Awarded: Dec 20, 2018

  Eclair

  Trophy points: 5

 5. Awarded: Jul 23, 2019

  Froyo

  Trophy points: 5

 6. Awarded: Nov 8, 2018

  10 Messages

  Trophy points: 1

 7. Awarded: Dec 27, 2018

  10 Likes

  Trophy points: 1

 8. Awarded: Nov 6, 2018

  Cupcake

  Trophy points: 0