Awards: sshakya708

 1. Awarded: Nov 9, 2018

  1 Year

  Trophy points: 100

 2. Awarded: Mar 13, 2020

  2 Years

  Trophy points: 100

 3. Awarded: May 16, 2018

  6 months

  Trophy points: 50

 4. Awarded: Dec 2, 2017

  Donut

  Trophy points: 5

 5. Awarded: Aug 5, 2018

  Eclair

  Trophy points: 5

 6. Awarded: Dec 6, 2018

  Froyo

  Trophy points: 5

 7. Awarded: Aug 5, 2018

  50 Messages

  Trophy points: 2

 8. Awarded: Nov 26, 2017

  10 Messages

  Trophy points: 1

 9. Awarded: Dec 6, 2018

  10 Likes

  Trophy points: 1

 10. Awarded: Nov 8, 2017

  Cupcake

  Trophy points: 0