Awards: Vignesh_chandz

 1. Awarded: Nov 14, 2018

  1 Year

  Trophy points: 100

 2. Awarded: May 11, 2018

  6 months

  Trophy points: 50

 3. Awarded: Dec 26, 2018

  Honeycomb

  Trophy points: 40

 4. Awarded: May 2, 2018

  Gingerbread

  Trophy points: 20

 5. Awarded: Jan 1, 2018

  4th OnePlus Anniversary

  Trophy points: 10

 6. Awarded: Apr 30, 2018

  Happy Birthday

  Trophy points: 10

 7. Awarded: Nov 13, 2017

  Donut

  Trophy points: 5

 8. Awarded: Dec 13, 2017

  Eclair

  Trophy points: 5

 9. Awarded: Apr 20, 2018

  Froyo

  Trophy points: 5

 10. Awarded: May 14, 2019

  250 Messages

  Trophy points: 3

 11. Awarded: Apr 20, 2018

  50 Messages

  Trophy points: 2

 12. Awarded: May 2, 2018

  50 Likes

  Trophy points: 2

 13. Awarded: May 5, 2018

  100 Messages

  Trophy points: 2

 14. Awarded: May 10, 2018

  100 Likes

  Trophy points: 2

 15. Awarded: Nov 15, 2017

  10 Messages

  Trophy points: 1

 16. Awarded: Apr 18, 2018

  10 Likes

  Trophy points: 1

 17. Awarded: Nov 10, 2017

  Cupcake

  Trophy points: 0