115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. nameissantosh
  Gingerbread Jan 5, 2015

  nameissantosh , Jan 5, 2015 :
  BANK LO CUT AYINDI ANNA KANI AMAZON LO AVALEDU ANI VASTUNDI
   

 2. nameissantosh
  Gingerbread Jan 5, 2015

  nameissantosh , Jan 5, 2015 :
  HOW TO CONTACT AMAZON BAHHAY
   

 3. uvsudhakar
  Gingerbread Jan 5, 2015

  uvsudhakar , Jan 5, 2015 :
  asa nirasala aratham arbhatam thappa emi kanapadatledu chooddam e nimishaniki emi jaruguno
   

 4. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015

  manohar.chenekala , Jan 5, 2015 :
  పోరాటం మనది కాదు భయ్యా, వన్ ప్లస్ ది. సడన్ గా Cyanogen వాడు ప్లేట్ ఫిరాయించేసాడు. లేకుంటే ఇండియాలో కూడా సేల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండేవి. ఫ్లిప్‌కార్ట్ వాడు బాగా ఉపయోగించుకుంటున్నాడు. MI3 నోట్ ఒకరేంజ్ సేల్ అయ్యింది అన్నారు.
   

 5. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  The three places one should be avoiding in the summer, and you've been to all of them. I can only imagine the horror :eek:
   

  OALEXANDER likes this.
 6. uvsudhakar
  Gingerbread Jan 5, 2015


 7. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015

  manohar.chenekala , Jan 5, 2015 :
  toll free 180030009028
  International helpline 00912230430116
   

 8. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015


  sunnyzin4u likes this.
 9. siddhartharai
  Eclair Jan 5, 2015

  siddhartharai , Jan 5, 2015 :
  Its because India is where they get extreme demand. The one plus can not maintain its balance in the world market. The demand india alone is more than one plus entire production. So they restricted. India is developing country brother. That explains it all.
   

  manohar.chenekala likes this.
 10. nameissantosh
  Gingerbread Jan 5, 2015

  nameissantosh , Jan 5, 2015 :
  connect avatledu bhayya
   

 11. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015

  manohar.chenekala , Jan 5, 2015 :
  ఎవరైనా విజయవాడ బుక్ ఫెస్టివల్ కి వెళ్ళారా? నాలుగు వందల బుక్ స్టాల్స్, రెండుకిలోమీటర్లు. గొప్ప అనుభూతి. విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్ వారు కనపడ్డారు .విశ్వనాథ సత్యనారాయన గారివి 57 నవలలు ఒక సెట్ గా 5700 కి అమ్ముతున్నారు. అలాగే రామాయణ కల్పవృక్షం ప్రిబుకింగ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి 2400 కే ఇస్తారు jan15 వరకు.
   

 12. avinash3g
  Cupcake Jan 5, 2015

  avinash3g , Jan 5, 2015 :
  "one plus" కూడా "Xiaomi" లా ఎక్కువ manufacture చేస్తే బాగున్ను..అందరు హ్యపీ..
   

 13. OALEXANDER
  Indian POC Assistant Head Moderator Jan 5, 2015

  OALEXANDER , Jan 5, 2015 :
  Garam Khoon :)
   

  sunnyzin4u likes this.
 14. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015


  nameissantosh likes this.
 15. uvsudhakar
  Gingerbread Jan 5, 2015


  r6174 likes this.
 16. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015

  manohar.chenekala , Jan 5, 2015 :
  అది తిని హరాయించుకోగలిగితే తేనె పట్టు ఇస్తాడు. పండగ చేసుకుందురు.
   

  avinash3g likes this.
 17. avinash3g
  Cupcake Jan 5, 2015


  manohar.chenekala likes this.
 18. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015


 19. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015


  avinash3g likes this.
 20. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015