115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. awesomeguy13
  Cupcake Jan 5, 2015


 2. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Indian invite ah bhayya?
   

  manohar.chenekala likes this.
 3. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  16gb is not on sale bro
   

 4. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015


 5. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015


 6. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015


 7. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  All
  Congrats and all the best bhayya :)
   

  manohar.chenekala likes this.
 8. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015

  manohar.chenekala , Jan 5, 2015 :
  Finally ordered. Hoping to get it by tomorrow or day after tomorrow. Thanks to "తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread"
   

  r6174 and sunnyzin4u like this.
 9. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Congratulations bhayya :)
  Meeku inko 6 weeks lo sharable invites osthai.. So avi ochinappudu tappakunda ikkada share cheyandi please.. Sharing is caring :)
   
  Last edited: Jan 5, 2015

 10. Vinodroyal
  Cupcake Jan 5, 2015


 11. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  @r6174 bro.. Maa friend okadu ninna register ayyadu..vadiki ivvala invite ochindhi.. Ala chana kottha vallaki ivvala invite ochindhi.. Super kadha :)
  Happy for everyone :D
   

  r6174 likes this.
 12. sriharsha.unnam
  Froyo Jan 5, 2015

  sriharsha.unnam , Jan 5, 2015 :
  bro, illantivi cheppadu plz. edupu okkate takkuva ikkada :) manam chaala rojulununchi wait chestunnamu, but okkarojulo invite vochindante, vaalla luck super.
   

 13. ruthvik kuram
  Gingerbread Jan 5, 2015


 14. ravismiles4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015


 15. sriharsha.unnam
  Froyo Jan 5, 2015

  sriharsha.unnam , Jan 5, 2015 :
  Deeeeevuda :)
   

  sunnyzin4u and ravismiles4u like this.
 16. ravismiles4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015


  r6174 likes this.
 17. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Bro.. Ivvala mail check chesukunnara? Ivvala 5 ki chana mandhi ki invites ochai..
   

 18. r6174
  Jelly Bean Jan 5, 2015

  r6174 , Jan 5, 2015 :
  3 accounts no mail from op or az :(
   

  kishorebhashya and sunnyzin4u like this.
 19. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015


 20. r6174
  Jelly Bean Jan 5, 2015

  r6174 , Jan 5, 2015 :
  May be kotha ga register ayna Indian users matrame vastunnayemo
   

  kishorebhashya likes this.