115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. r6174
  Jelly Bean Jan 11, 2015

 2. saisrinivas
  Gingerbread Jan 11, 2015


  sunnyzin4u likes this.
 3. r6174
  Jelly Bean Jan 11, 2015


  sunnyzin4u likes this.
 4. Ramesh1249
  Ice Cream Sandwich Jan 11, 2015

  Ramesh1249 , Jan 11, 2015 :
  OP screen guard unavailble ga yala order chesaru
   

 5. Ramesh1249
  Ice Cream Sandwich Jan 11, 2015


 6. r6174
  Jelly Bean Jan 11, 2015

  r6174 , Jan 11, 2015 :
  Nenu morning order place chesa...may be ippudu stc ippyindemo..
  Screenshot_2015-01-11-23-31-41.png

  In stock ani chupistondi ippudu kuda
   

  sunnyzin4u likes this.
 7. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 11, 2015


  r6174 likes this.
 8. ArvindR
  Gingerbread Jan 11, 2015


  sunnyzin4u and r6174 like this.
 9. saisrinivas
  Gingerbread Jan 12, 2015


 10. santosh kareena
  Ice Cream Sandwich Jan 12, 2015

  santosh kareena , Jan 12, 2015 :
  @sunnyzin4u @r6174
  bro...opo guy's problem ...he wrote

  bro oneplus one lo nenu oka wierd issue face chesthunna playstore tho..playstore nunchi emanna download chesthunte downloading ani chala sepu status chupisthundi taruvatha error vasthundi kani download avvadu..prastutaniki temporary ga Cache inka Data delete chestunna appudu download avuthundi..adi kuda kasepe malli same issue...nuvvu ilanti issue emanna face chesava??..deniki permanent solution emanna unda any idea???
   

 11. manohar.chenekala
  Froyo Jan 12, 2015

  manohar.chenekala , Jan 12, 2015 :
  I faced the same issue with 3G data. but with WIfi I am able to download properly. Check with Wifi once. If it is working with WIFI then your mobile data is problem.
   

 12. manohar.chenekala
  Froyo Jan 12, 2015


 13. sowmI99
  Donut Jan 12, 2015


 14. sowmI99
  Donut Jan 12, 2015


 15. talluri
  Ice Cream Sandwich Jan 12, 2015


  r6174 likes this.
 16. Ramesh1249
  Ice Cream Sandwich Jan 12, 2015

  Ramesh1249 , Jan 12, 2015 :
  google play services update chesi chudandi and try restart also...
  just guess chesthunna and i didn't faced like this problem.
   

 17. Ramesh1249
  Ice Cream Sandwich Jan 12, 2015

  Ramesh1249 , Jan 12, 2015 :
  dont compare OPO with YU
  both are belongs to different range of markets.....
   

  sowmI99 and sunnyzin4u like this.
 18. ArvindR
  Gingerbread Jan 12, 2015


 19. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 12, 2015

  sunnyzin4u , Jan 12, 2015 :
  Naku 3g data lo aa problem osthadhi bro.. But very rare
   

 20. drkalyandent
  Cupcake Jan 12, 2015