115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. cherry2206
  Gingerbread Aug 27, 2015

  cherry2206 , Aug 27, 2015 :
  asalu oneplus invites release chestunda leda ani na doubt.. aa reservation list lo 43Lakhs bagane signup ayyaru gani inka 43 mandiki kuda invites rale anukunta.. evaridaggara aina oka sharable invite vaste ivvandi.. naku vachinavi malli share chesta.. :)
   

 2. saikrishna235
  Honeycomb Aug 28, 2015

  saikrishna235 , Aug 28, 2015 :
  Ya it's working fine after a couple of reboots... Initial ga system ui crashes baga ayyai...
  No need to wipe.
   

 3. r6171
  Jelly Bean Aug 28, 2015

  r6171 , Aug 28, 2015 :
  Release chesindi kontamandi konnaru.. Fb page follow avvatledu?? :)
   

 4. cherry2206
  Gingerbread Aug 28, 2015

  cherry2206 , Aug 28, 2015 :
  mari enti chala mandi my rank is 500 but still no invite ani pedtunnaru? nadi 5k undi.. eppudu vastadoo :/
   

 5. shruthids
  Donut Aug 28, 2015

  shruthids , Aug 28, 2015 :
  I'm still on 24k in reservation list .. Losing hope.. Evarikaina dhorkindha already.. Plz share it if you are not using.. Thanks
   

 6. r6171
  Jelly Bean Aug 28, 2015

  r6171 , Aug 28, 2015 :
  reservation list ki inka release cheledu bro..by next weekend ki release chestaranta... :)
   

 7. r6171
  Jelly Bean Aug 28, 2015

  r6171 , Aug 28, 2015 :
  don't loose....keep that hope till next weekend...u will get it..chalamandi ki vachai..fb follow avvandi...
   
  Last edited: Aug 28, 2015

 8. sreekanthchowdary
  Eclair Aug 28, 2015


  r6174 likes this.
 9. cherry2206
  Gingerbread Aug 28, 2015

  cherry2206 , Aug 28, 2015 :
  ohh.. one more week aite.. :D naku vachestundi antava next week? 5k ki?
   

  r6174 likes this.
 10. rajeshkumar.poola
  Froyo Aug 28, 2015

  rajeshkumar.poola , Aug 28, 2015 :
  I am in 4000+ and got invite 2 days back.Purchased it today. I will share the further invites i will get in the group. No need to send the email address. I will let the group know once i receive any invite.
   

  ruthvik kuram and r6174 like this.
 11. rajesh tadi
  Honeycomb Aug 28, 2015


  r6174 likes this.
 12. rajesh tadi
  Honeycomb Aug 28, 2015

  rajesh tadi , Aug 28, 2015 :
  Have you attended opo events in hyderabad..if you are seriously looking for oneplus 2. Message me address I will do COD.
   

  r6174 likes this.
 13. sachinv.6
  Eclair Aug 28, 2015

  sachinv.6 , Aug 28, 2015 :
  Bhayya can you please COD?
  I'm planning to purchase.
   

 14. imvnky
  Ice Cream Sandwich Aug 28, 2015

  imvnky , Aug 28, 2015 :
  Bro nak kavali address

  Venkatesh Tummala
  Mob Num : 9030770777
  Vijayawada lo amazon pickup centre ki pettandi address I'll go n collect. .
   

 15. Ksreddy9
  Honeycomb Aug 28, 2015


  saikrishna235 and r6174 like this.
 16. r6171
  Jelly Bean Aug 28, 2015

  r6171 , Aug 28, 2015 :
  welcome back bro :)
   

  rajesh tadi likes this.
 17. rajesh tadi
  Honeycomb Aug 28, 2015


 18. rajesh tadi
  Honeycomb Aug 28, 2015

  rajesh tadi , Aug 28, 2015 :
  It's nice to seesee, you are maintaining thread till date. Are old friends there
   

 19. chandu_sunkara
  Donut Aug 28, 2015

  chandu_sunkara , Aug 28, 2015 :
  em waiting oo emo bhayya. ee phone konadam lite tesukovali anitipisthundhi kani spescifications chusthe wait cheyachu anipisthundhi
   

  r6174 likes this.
 20. r6171
  Jelly Bean Aug 28, 2015

  r6171 , Aug 28, 2015 :
  Nooooooo