115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014


  #41
 2. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  on occasion of black friday there is no need of invite to get opo..check it
   

  #42
  jamalmalik, madhusai and shiv.emf like this.
 3. dwaynelson
  KitKat Nov 28, 2014


  #43
  madhusai and shiv.emf like this.
 4. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 28, 2014

  shiv.emf , Nov 28, 2014 :
  r u sure ?
   

  #44
 5. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  pakka....and on occasion of black friday there is no need of invite to get opo..check it if u hav enough money on paypal
   

  #45
 6. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 28, 2014

  shiv.emf , Nov 28, 2014 :
  Indians ki black/white emi ledu.. no use
   

  #46
 7. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  but you can ues borderlinx/ppobox to forward the parcel to u
   

  #47
  shiv.emf likes this.
 8. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 28, 2014

  shiv.emf , Nov 28, 2014 :
  emo .. marrri antha kasta padi ..usa nundi techukolenu... 1month padthundi PPOBOX ..

  Anyways thanks for this thread

  pls share india invite :)
   

  #48
  jamalmalik likes this.
 9. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  one month avvadu .i got in a week through blinx express shipping
   

  #49
  shiv.emf likes this.
 10. rsatyasuresh
  Donut Nov 28, 2014


  #50
 11. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 28, 2014

  shiv.emf , Nov 28, 2014 :
  sure.. adi cheyavachu.. but its very long procedure..if device is defective... we will be in trouble..

  i had some bad experience so dont wnat to take any chance
   

  #51
 12. rsatyasuresh
  Donut Nov 28, 2014


  #52
  shiv.emf likes this.
 13. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  ok..cool lets waait for a month then ..not a big deal
   

  #53
  shiv.emf likes this.
 14. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  better..... when compared with samsung samrt phones and slim too cam clarity is super ..but we nay get lot of app crashes and they should be reported..as the os is new
   

  #54
  shiv.emf likes this.
 15. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 28, 2014

  shiv.emf , Nov 28, 2014 :
  ante 2nd Dec ki chance leda?

  if i dont get OPO invite , i will buy Mi4

  what is ur opinion on that?
   

  #55
 16. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  2nd ki only 1000 invites..thats it and chosing other phone is left to your choice
   

  #56
 17. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  evarina accessories konnara ivala or willing to buy in future from oneplus store
   

  #57
  shiv.emf likes this.
 18. eshwar206
  Cupcake Nov 28, 2014

  eshwar206 , Nov 28, 2014 :
  Eroju Black Friday, invites lekunda order cheyachu ani chusanu..Kani India ki shipping ledani cheptondi. Is there any way I can buy the phone, shipping to India.. Pls help
   

  #58
 19. Akki
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  Akki , Nov 28, 2014 :
  Glad to see a thread titled in Telugu.

  దాదాపు ఫోరం మొదలైనప్పటినుంచి ఉన్నా, తెలుగులో పోస్టులను చూశా, కాని టైటిల్ని మాత్రం ఇప్పుడే చూస్తున్నా. :)
   

  #59
  r6174 likes this.
 20. Akki
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  Akki , Nov 28, 2014 :
  PPOBOX undigaa
   

  #60
  shiv.emf likes this.