115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  On paper antey??
   

  #81
  srinivasgtl likes this.
 2. harshaiit
  Gingerbread Nov 28, 2014

  harshaiit , Nov 28, 2014 :
  On paper ante....by the looks and design, functionality, price etc...it is a great phone....execution is what is lacking....there is so much uncertainty associated with the phone....will it have bugs or won't...if so..how many issues...how 'll I get it fixed....etc....once these are streamlined....I guess it will be awesomer....
   

  #82
 3. Sahastra Rao
  Froyo Nov 28, 2014

 4. harshaiit
  Gingerbread Nov 28, 2014


  #84
 5. Sahastra Rao
  Froyo Nov 28, 2014


  #85
 6. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  babai naku eppudo telusu....amazon ad lo cynogen symbol and the symbols beneath it are totally different..any way i got the global version :) and its FREE

  edit:not babai..."ammai"
   
  Last edited: Nov 28, 2014

  #86
 7. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  babaaaai....ammai annaka boyfriends.... software annaka issues common...adjust avvali....inka bugs joliki vastey ...bug vastey report cheyali next version release lo avi fix chestaru....and uncrate.com(one of the 10 most addictable sites list lo okati....hmmm i am addicted to it) lo chudu you will see best and rare products available in the world danlo oneplus undi antey... artam chesko
   

  #87
  sunnyzin4u likes this.
 8. harshaiit
  Gingerbread Nov 28, 2014

  harshaiit , Nov 28, 2014 :
  Ivanni cheyyadaniki time ekkada undi cheppu bhaiyya....unna timelo pani cheskovali....tinali...tongovali.....clients...family....phone gurinchi alochistu kurchunte...plate meeda tindi evadu pedtaadu...:).....artham cheskovali amma...haha aha ha
   

  #88
  Sai Dilip 143 likes this.
 9. r6174
  Jelly Bean Nov 28, 2014

  r6174 , Nov 28, 2014 :
  ;)
   
  Last edited: Nov 28, 2014

  #89
 10. harshaiit
  Gingerbread Nov 28, 2014

  harshaiit , Nov 28, 2014 :
  Sare le..edo okati..kanivvu mari...
   

  #90
 11. Sahastra Rao
  Froyo Nov 29, 2014


  #91
  r6174 likes this.
 12. r6174
  Jelly Bean Nov 29, 2014


  #92
  Sai Dilip 143 likes this.
 13. r6174
  Jelly Bean Nov 29, 2014


  #93
  Sai Dilip 143 likes this.
 14. Sai Dilip 143
  Cupcake Nov 29, 2014


  #94
 15. leekokkheng
  Jelly Bean Nov 29, 2014


  #95
 16. r6174
  Jelly Bean Nov 29, 2014

  r6174 , Nov 29, 2014 :
  e thread lo anni posts chaduvu..chala sarlu post chesa regarding that :)
   

  #96
  sunnyzin4u likes this.
 17. santoshaitha
  Cupcake Nov 29, 2014


  #97
 18. Sai Dilip 143
  Cupcake Nov 29, 2014


  #98
 19. r6174
  Jelly Bean Nov 29, 2014

  r6174 , Nov 29, 2014 :
  no problem...they are going to launch 20 service centers in india in major cities..i m expecting hyderabad and banglore will get atleast one each..it will be posted soon after the oneplus launch on dec 2nd :) any way lot of experts are available in the forum we may find solution easily
   

  #99
  Sai Dilip 143 likes this.
 20. Sai Dilip 143
  Cupcake Nov 29, 2014

  Sai Dilip 143 , Nov 29, 2014 :


  Thank U for the information
  :):D:rolleyes: