0
Oneplus6 5gh wi-fi nie łączy się z dronem via OnePlus 6

 1. Daq_s
  Donut Jul 12, 2020

  Daq_s , via OnePlus 6 , Jul 12, 2020 :
  Mój telefon nie chce nagrywać wideo z drona.
  Łączy się z dronem przez wifi drona, widzi sieć ale nie przesyłka obrazu, i wywala aplikacje drona. Każdy inny telefon który testowałem działa. Mój oneplus6 zadziałał tylko za pierwszym uruchomieniem aplikacji. Każda następna próba to porażka.
  Próbowałem już:
  Reset telefonu
  Reset wifi
  Instalacja ox beta
  Instalacja od 10.3.4(najnowszy)
  Instalacja starszej wersji systemu i aplikacji
  Instalacja najnowszej wersji aplikacji drona na rynek chiński.
  Instalacja wersji z Play store

  Ciągle drugie uruchomienie to zamknięcie aplikacji
  Po świeżym uruchomieniu telefon pyta czy połączyć z siecią wifi bo nie ma dostępu do internetu.... Ale potem już nie.
  Pierwsze uruchomienie połączenia pokazuje transfer video 5gh 1080ppi a później tylko info o 5gh i nic więcej...
   

  #1
 2. Daq_s
  Donut Aug 7, 2020

  Daq_s , via OnePlus 6 , Aug 7, 2020 :
  My phone doesn't want to record video from the drone.
  It connects to the drone through the drone's wifi, sees the network but not the image delivery, and fires the drone application. Every other phone I've tested works. My oneplus6 only worked the first time I started the app. Every next attempt is a failure.
  I've tried it before:
  Resetting the phone
  Reset wifi
  Installation of ox beta
  Installation from 10.3.4 (latest)
  Installation of an older system and application version
  Installation of the latest version of drona application for the Chinese market.
  Installation of the Play store version

  Still second run is closing the application
  After a fresh start, the phone asks if to connect to the wifi network because it has no Internet access... But then no more.
  The first start of the connection shows a 5gh 1080ppi video transfer and then only 5gh info and nothing more...

  Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
   

  #2