0
OPXJVG-kangasmaski arvonnan ohjeet

 1. William (Vipu) Lindberg
  Junior Marketing Manager Staff Member Oct 6, 2020

  William (Vipu) Lindberg , Oct 6, 2020 :
  OPXJVG-kangasmaski arvonnan ohjeet

  Suosittelemme seuraamaan tiliä @oneplussuomi, jotta kuulet tulevaisuuden arvonnoista ensimmäisten joukossa.

  1. Järjestäjä
  Arvonnan järjestäjänä toimii OnePlus Suomi, osoite Firdonkatu 2T 83, 00520 Helsinki.

  2. Osallistumiskelpoisuus
  Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä.

  3. Arvontaan osallistuminen
  Arvontaan voi osallistua 7.10.2020 - 11.10.2020 välisenä aikana. Arvontaan osallistutaan kommentoimalla arvontajulkaisua. Arvonnan voittajat valitaan sattumanvaraisesti.

  4. Palkinto
  Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 5 kpl OPXJVG kangasmaskeja. Palkinto arvotaan 12.10.2020 mennessä ja voittajille ilmoitetaan kilpailupostauksen kommenttikentässä ja Instragram yksityisviestillä. Voittajien tulee ilmoittaa yhteystietonsa 5 vuorokauden kuluessa saatuaan voittoilmoitukset. Jos voittajat eivät ilmoita yhteystietojaan, OnePlus Suomella on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinto toimitetaan voittajien suomalaisiin osoitteisiin.

  Palkinto on henkilökohtainen. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Voittaja vastaa itse kaikkien palkinnon käyttöön tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

  5. Vastuu teknisistä ongelmista
  Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa arvontaa koskevien osallistumiskanavien toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

  6. Sääntöjen vastaiset osallistumiset
  Arvonnan järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailun osallistujien OnePlus Suomen sivuille lisäämiä viestejä ja kuvia, jotka ovat loukkaavia, häiritseviä, rikkovat tekijänoikeuksia tai ovat muulla tavalla epäasiallisia tai lainvastaisia, taikka Instagramiin käyttöehtojen vastaisia. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta arvontaan muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

  7. Henkilötietojen käsittely ja viestintä
  Arvonnassa ei kerätä yhteystietoja tai markkinointilupia muutoin kuin palkintojen toimittamiseksi voittajille. Henkilötietoja ei säilytetä eikä luovuteta ulkopuolisille.

  8. Muut ehdot
  Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

  Osallistumalla arvontaan osallistuja vapauttaa Instragramin kaikesta vastuusta. Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Instragramiin.
   

  #1