2
[ΣΥΛΛΟΓΗ ~ ΜΕΡΟΣ Β] Τροποποιημένα Λογισμικά, Recoveries, Πυρήνες (Custom ROMS), Recoveries, Kernels

 1. gaster
  Lollipop Moderator Mar 24, 2015

  gaster , Mar 24, 2015 :
  RECOVERIES:

  1) CM11S Stock Recovery (XNPH25R)
  a) Flash-able Zip - Official Stock - Color OS & CM11S Flashable Boot & Recovery
  b) Recovery IMG (fastboot) - Official Stock - Color OS & CM11S Flashable Boot & Recovery


  3) Color OS Recovery Unofficial - N/A


  ΠΥΡΗΝΕΣ - BOOT / KERNELS:

  1) CM11S Stock Boot/Kernel (XNPH25R)

  Ευχαριστώ τον @sukanta.hazra για πολύτιμες πληροφορίες.
  Thank you @sukanta.hazra for precious information.​
   

  #1
  VangelisGi and poseidvn like this.