0
Värijuhlan arvontaehdot

 1. Johan Björkman
  Social Media Specialist – Finland Staff Member Apr 22, 2021

  Johan Björkman , Apr 22, 2021 :
  Värijuhlan arvontaehdot

  1. Järjestäjä
  Arvonnan järjestäjänä toimii OnePlus Suomi, osoite Firdonkatu 2T 83, 00520 Helsinki.

  2. Osallistumiskelpoisuus
  Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, joilla on Instagram-tili. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistumalla Värijuhlan arvontaan, osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä.

  3. Arvontaan osallistuminen
  Arvontaan voi osallistua Suomen aikaan 10.5.2021 klo 15.00 - 21.00. Arvonta on käynnissä vain 6 tuntia, jolloin kommentointi on auki - osallistuminen loppuu kun aika päättyy. Arvontaan osallistutaan seuraamalla OnePlusSuomi Instagram-tili sekä kommentoimalla mielipiteesi mikä on aitoa sinulle ja Suomelle sekä tägää ystävä, jolle haluat antaa toisen kasvomaskin. Vain yksi kommentti per käyttäjä. Arvonnan voittajat (15 voittajaa) valitaan sattumanvaraisesti. Osallistumalla olet myös mukana OnePlus Nord N100 -puhelimen arvonnassa.

  4. Palkinto
  Arvonnan osallistujien kesken jaetaan 15 x 2 OnePlus x JVG -kasvomaskeja sekä kaikkien aiempien sekä uusien osallistujien kesken arvotaan 1x OnePlus Nord N100 –puhelin (arvo 199€). Voittajiin ollaan yhteydessä yksityisviesteillä 48 tunnin sisällä arvonnan/osallistumisajan (klo 21.00) jälkeen. Voittajilla on 24 tuntia aika vastata yksityisviestiin sekä voittajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa 5 vuorokauden kuluessa saatuaan voittoilmoituksen. Jos voittaja ei ilmoita yhteystietojaan, OnePlus Suomella on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinto toimitetaan voittajan suomalaiseen osoitteeseen. Voittajista ilmoitetaan OnePlus Suomen kanavissa.

  Palkinto on henkilökohtainen. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Voittaja vastaa itse kaikkien palkinnon käyttöön tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

  5. Vastuu teknisistä ongelmista
  Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa arvontaa koskevien osallistumiskanavien toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

  6. Sääntöjen vastaiset osallistumiset
  Arvonnan järjestäjällä on oikeus poistaa osallistujien OnePlus Suomen sivuille lisäämiä viestejä, jotka ovat loukkaavia, häiritseviä, rikkovat tekijänoikeuksia tai ovat muulla tavalla epäasiallisia tai lainvastaisia, taikka Instagramiin käyttöehtojen vastaisia. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta arvontaan muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

  7. Henkilötietojen käsittely ja viestintä
  Arvonnassa ei kerätä yhteystietoja tai markkinointilupia muutoin kuin palkintojen toimittamiseksi voittajille. Henkilötietoja ei säilytetä eikä luovuteta ulkopuolisille.

  8. Muut ehdot
  Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

  Osallistumalla arvontaan osallistuja vapauttaa Instagramin kaikesta vastuusta. Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Instagramiin.
   

  #1