4
>>> VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ NAŠEJ SEKCIE <<<

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Purplesticks
  Honeycomb Mar 18, 2015

  Purplesticks , Mar 18, 2015 :
  VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ NAŠEJ SEKCIE
  Všeobecné ustanovenia
  • Každý užívateľ tohto vlákna je povinný si osvojiť a v plnej miere dodržiavať všetky pravidlá nachádzajúce sa v nasledujúcich odsekoch a taktiež dodržiavať a riadiť sa základnými pravidlami OnePlus
  • Iba moderátori tohto vlákna /@rikardo1979/ majú právo určiť, či išlo o porušenie pravidiel
  • Povolené jazyky na v našej regionálnej sekcii fóra sú slovenčina a čeština. Akonáhle budete písať mimo našu sekciu, VŽDY píšte len a len po anglicky!
  • Je zakázané prezentovať na fóre hnutia potlačujúce ľudské práva, pornografiu, politické či náboženské názory, alebo propagáciu rasizmu či čokoľvek iné, čo by moderátori určili za nevhodné
  Komunikácia
  • Pre súkromnú komunikáciu medzi dvoma užívateľmi je potrebné používať súkromné správy, tkz PM

  Správanie
  • Etika a slušnosť su základom nie len v bežnom živote, ale takisto aj v diskusiách na akomkoľvek fóre. Správajte sa preto k ostatným užívateľom vlákna slušne a s rešpektom
  • Nezabúdajte, že na vlákne sú ľudia rôzneho veku a s rozličným poznaním či vzdelaním. Zostaňte preto trpezliví, ak sa vám niektoré otázky zdajú neadekvátne alebo infantilné
  Vloženie príspevku
  • Ak vkladáte príspevok do hlavnej sekcie, v prvom rade sa uistite či už vaša téma nebola diskutovaná a to tak, že použijete funkciu Search !
  • Ak budete vytvárať nové vlákno alebo začínať diskusiu k už otvorenej téme, vaše vlákno alebo komentár môže byť zmazaný, presunutý alebo zlúčený ! Moderátori alebo administrátor majú plné právo takto konať
  • Užívateľ má právo podobné vlákno alebo príspevok nahlásiť, poprípade iného užívateľa nasmerovať správnym smerom
  • Príspevok by sa mal týkať zariadenia OnePlus a jeho príslušenstva, Androidu alebo mobilnej a počítačovej technológie. V inom prípade použite Off Topic alebo Pozvánky
  Spamovanie – nežiadúce príspevky
  • Nie je dovolené sekciu zbytočne zaťažovať správami, ktoré sú klasifikované ako spam (Správy typu - Hmmm, lol, no čo, atď. atď.)
  • Je prísne zakázané uverejňovať obrázky, videá a iný zvukovo-obrazový materiál, ktorý je v rozpore s pravidlami fóra (Viď Všeobecné ustanovenia vyššie)
  Porušenie pravidiel
  • Pre nahlásenie porušenia pravidiel, prosím, kontaktujte moderátora.

  Sankcie a blokovanie
  • V prípade menej závažného porušenia pravidiel vlákna, bude užívateľ napomenutý správou od moderátora
  • V prípade, že pôjde o opakovaný menší priestupok či hrubšie porušenie pravidiel, bude užívateľ napomenutý a bude mu udelený výstražný/é bod/y alebo dočasný ban.
   
  Last edited by a moderator: Aug 17, 2015

  #1